WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 14.11.2021

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 14 listopada 2021r.  w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju, ulica Kusocińskiego 1 – HALA SPORTOWA.
Początek zebrania godz. 9.00 – I termin
godz. 9.30 – II termin.


Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 14.11.2021r.

1. Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
 2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres mijającej kadencji
 9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r.
 10. Ocena działalności Zarządu Koła PZW przez Komisję Rewizyjną Koła wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020r., 2021 r. i okres mijającej kadencji
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020r., 2021 r. i okres mijającej kadencji.
 13. Projekt Programu działania na okres kadencji 2021-2025.
 14. Projekt Planu działania na 2021 r., 2022 r. i preliminarza finansowego na 2021 r.,
 15. Projekt Planu działania Komisji Rewizyjnej na 2021 r., 2022 r.
 16. Wystąpienie zaproszonych gości.
 17. Dyskusja.
 18. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2021 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”.
 19. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji, informacja o wysokości składek w roku 2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW.
 22. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji.
 23. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres minionej kadencji.
 24. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła PZW.
 25. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Busku-Zdroju.
 1. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji uchwal i wniosków, wniosków jakie wpłynęły do komisji.
 2. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

 

Uczestnictwo w zebraniu jest obowiązkowe.

Każdy uczestnik Zebrania MUSI posiadać przy sobie Legitymację Wędkarską.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym (maseczki ochronne).