Zarząd Koła

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju informuje, że zebrania

Zarządu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie Koła.

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA NA LATA 2017-2020

Andrzej Kucięba Prezes
Wojciech Kostera – Skarbnik
Stanisław Gałka – V-ce Prezes ds gospodarczych
Adam Szczukiewicz – Sekretarz
Robert Wójcikiewicz – Kapitan Sportowy
Leszek Głogowski – Gospodarz Koła
Piotr Opozda – Komendant Powiatowy SSR
Henryk Małysz
Jacek Kuza
Grzegorz Walczak
Grzegorz Binio
Edward Brejdak
Krzysztof Łuszcz

Składy poszczególnych Komisji:
Komisja Gospodarcza:
Stanisław Gałka-  v-ce Prezes ds. gospodarczych
Grzegorz Binio
Henryk Małysz

Komisja Ochrony Wód:
Piotr Opozda
Edward Brejdak
Krzysztof Łuszcz

Kapitanat Sportowy:
Robert Wójcikiewicz – Kapitan Sportowy
Piotr Opozda
Jacek Kuza

Komisja Zarybieniowa:
Stanisław Gałka
Grzegorz Binio
Henryk Małysz

Komisja Rewizyjna:
Żmuda Dariusz – Przewodniczący
Marcin Prędki – Sekretarz
Henryk Gunia
Dariusz Sępioło

Sąd Koleżeński:
Wiesław Kostyra – przewodniczący
Krzysztof Sarnecki – z-ca przewodniczącego
Marek Moliak- sekretarz
Stanisław Grochowski – członek

Komisja Egzaminacyjna:
Piotr Opozda – Przewodniczący
Wojciech Kostera – Sekretarz
Robert Wójcikiewicz

Rzecznik Dyscyplinarny:
Jacek Kuza