Informacje zaczerpnięte z “Krótkiej historii Koła PZW Busko-Zdrój” napisanej przez Henryka Kuzę.

 

PREZES KOŁA PZW BUSKO-ZDRÓJ

 

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Galus Jan 1950-1954
Żelichowski Jerzy 1955-1956
Kuza Henryk 1957-1996
Kublicki Zdzisław I półrocze 1997
Grochowski Stanisław II półrocze 1997 – I półrocze 2001
Lech Janusz II półrocze 2001 – 8.05.2008
Kowalczyk Czesław 8.05.2008 – 13.01.2013
Syrkiewicz Cezary 13.01.2013 – 19.12.2013
Kucięba Andrzej 12.01.2014

I wiceprezes Koła PZW Busko-Zdrój ds. gospodarczych

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Kalwas Stanisław 1950
Saczkowski Jerzy 1951
Żelichowski Jerzy 1953-1954
Pławczyk Włodzimierz 1955-1956
Dziewanowski Zygmunt 1957-19641971-1974
Grudzień Stanisław 1965-1966
Żelichowski Jerzy ds. sportu 1970
Grudzień Stanisław ds. gospodarczych 1971-1977
Sztaba Kazimierz ds. gospodarczych 1979-1996
Musialik Stefan ds. gospodarczych II półrocze 1997- 31.03.2001
Lech Janusz 1.04.2001 – 31.06.2001
Kowalczyk Czesław II połowa 2001 – 25.01.2008
Kuc Tadeusz 2009 – 2012
Gałka Stanisław 13.01.2013- 14.11.2021
Głogowski Leszek 18.11.2021 –

II wiceprezes Koła PZW Busko-Zdrój ds. ochrony wód

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Kosmala Szczepan   – ds. gospodarczych 1970
Borys Wacław – ds. ochrony wód 1975-1977
Sztaba Kazimierz – ds. ochrony wód 1978
Grudzień Stanisław – ds. ochrony wód 1979- I połowa 1980
Polak Henryk – ds. ochrony wód II połowa 1980 – 1987
Gubała Bolesław – ds. ochrony wód 1988 – 1989
Kublicki Zdzisław– ds. ochrony wód 1990 – 1996
Grochowski Stanisław– ds. ochrony wód I półrocze 1997
Lech Janusz– ds. ochrony wód 1998 – 2000
Andruszko Aleksander – ds. ochrony wód 2000 – 2004
BRAK 2004-2008
Adam Sempioło 2008- 13.05.2010
Andrzej Hornik 13.05.2010 – 9.06.2011
Piotr Bąk 18.01.2013- 19.12.2013
Piotr Opozda 3.12.2015

Gospodarz Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Musiał Mieczysław 1950-1951
Ząbek Jan 1952
Musiał Mieczysław 1953-1956
Nowicki Stefan 1957
Musiał Mieczysław 1958
Bitner Henryk 1959-1960
Nowaczkiewicz Józef 1961-1963
Marzec Czesław 1964
Proksa Wacław 1965-1967
Nowaczkiewicz Józef 1968-1975
Janik Zdzisław 1976-1979
Jagiełło Władysław 1980-1986
Musialik Stefan 1987-1996
Iskra Józefz-ca Radej Stanisław 1997-1998
Kuc Czesław 1999-2003
Kuc Tadeusz 2004-2006
BRAK 2006-2009
Kuc Czesław 2009-2011
Henry Galus 2011-  21.01.2012
Siwiec Grzegorz 21.01.2013 – 18.11.2013
Leszek Zięba 18.11.2013 – 11.2015
Leszek Głogowski 26.01.2016-14.11.2021
Edward Brejdak 18.11.2021

Sekretarz Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Ejsmond Feliks 1950-1955
Musiał Mieczysław 1956-1957
Borchólski Zbigniew 1958-1964
Zając Jan 1965-1966
Gabryś Józef 1967-1969
Eljasz Aleksander 1970
Guła Władysław 1971-1984
Domagała Wacław 1984-1996
Maciejewski Janusz 1997-2000
Galus Henryk 2001-14.03.2008
Bassa Stanisław 14.03.2008 – 9.01.2012
Szczukiewicz Adam 22.12.2012

Skarbnik Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Dudczak Bernard 1950-1951
Struzikiewicz Longin 1952-1956
Ejsmond Feliks 1957-1995
Domagała Wacław 1996
Chodkowski Edward 1997-2004
BRAK 2004-2007
Witold Derlecki 2007
Andrzej Kucięba 23.12.2007 – 7.11.2013
Cezary Syrkiewicz 19.12.2013 – 26.01.2016
Wojciech Kostera 26.01.2016

Komendant Straży Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Żelichowski Wojciech 1957-1960
Pakosiński Edward 1961-1966
Polewski Marian 1967-1974
Witkowski Jan 1975-1980
Lechowski Franciszek

z-ca Witkowski Jan

1981-1984
Łukasik Henryk 1985
Gubała Bolesław 1986-1991
Sławiński Ryszard

z-ca Galus Henryk

1992
Drzazga Jan

z-ca Galus Henryk

1993-1996
Andruszko Aleksander 1997-2004
Chodkowski Edward 2005
Komendant Powiatowy SSR
Adam Sempioło 19.12.2006-13.05.2010
Andrzej Hornik 13.05.2010-9.06.2011
Nasiennik Jerzy 12.05.2012
Bąk Piotr 18.01.2013 – 19.12.2013
Cezary Syrkiewicz 2013 – 2015
Michał Sarna 12.01.2014 – 11.06.2015
Piotr Opozda 3.12.2015

Rzecznik dyscyplinarny Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Borchólski Zbigniew 1958-1959
Alrenberg Edward 1960
Majcher Władysław 1961-1962
Romański Julian 1963-1965
Borchólski Zbigniew 1966-1969
Proksa Wacław 1970-1971
Gądek Stanisław 1972-1992
Haliszczak Władysław 1993-1996
Kublicki Zdzisław 1997 do II połowy
Haliszczak Władysław 1997 od Ii połowy – 2004
Brak danych 2004-2009
Adam Sempioło 2009-13.05.2010
Kuza Jacek 2010 – 14.11.2021
Molisak Dobiesław 18.11.2021

Kapitan Sportowy Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Żelichowski Jerzy 1960-1966
Wójcikiewicz Marian 1967-1984
Miłosz Marian 1985-1986
Kuza Jacek 1987-1988
Kądziela Stefan

z-ca Kuza Jacek

1989-1991
Grochowski Stanisław

z-ca Kuza Jacek

1992-1996
Kuza Jacek

z-ca Władny Dariusz

1997-2004
Kuza Jacek 2005
Władny Krzysztof 2006-1.02.2007
Pielechowicz Arkadiusz 1.02.2007 – 21.12.2007
Syrkiewicz Cezary 21.12.2007 – 8.11.2011
Adamczyk Norbert 8.11.2011 – 5.12.2012
Wójcikiewicz Robert 5.12.2012 –

Delegaci na Zjazd Okręgowy  Koła PZW Busko-Zdrój

Nazwisko i imię Funkcja pełniona w latach
Galus Jan 1950-1952
Musiał Mieczysław 1953-1955
Żelichowski Jerzy 1956-1958
Musiał Mieczysław 1959-1960
Mąkosza Tadeusz 1961
Borchólski Zbigniew

Wójcikiewicz Marian

1962-1963
Kosmala Szczepan

Wójcikiewicz Marian

1964-1966
Ejsmond Feliks 1967-1976
Koza Henryk

Ejsmond Feliks

1977-1980
Kuza Henryk

Sztaba Kazimierz

1980-1996
Kuza Jacek, Czesław Kowalczyk 2009 – 2012
Kuza Jacek, Syrkiewicz Cezary 2013
Kuza Jacek, Kucięba Andrzej 2014 – 14.11.2021
Kuza Jacek, Robert Wójcikiewicz 14.11.2021