Regulaminy zawodów w kole

REGULAMINY WRAZ Z HARMONOGRAMEM
KAPITANAT SPORTOWY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA
ZMIAN W REGULAMINIE ZAWODÓW ORAZ HARMONOGRAMIE
Towarzyskie zawody podlodowe I Grand Prix Koła
1. W zawodach udział mogą wziąć tylko Członkowie Koła.
2. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach. Obie tury odbędą się tego samego
dnia.
3. Czas trwania zawodów: 4 godziny /dwie tury po 2 godziny/
4. Aby zawody zostały zaliczone musi odbyć się co najmniej 1 tura. W razie
niesprzyjającej pogody zawody mogą zostać skrócone do 1,5 godziny.
5. Zawody rozegrane zostaną, jeżeli warstwa lodu wyniesie minimum 15cm
grubości.
6. Każdy zawodnik wędkuje na osobnym stanowisku, którego szerokość wynosi 10m.
7.Każdy zawodnik musi posiadać 2 chorągiewki do oznaczenia otworu w lodzie
8. Zezwala się na połów tylko jedną wędką dowolną metoda podlodową zgodna z
RAPR PZW (spławikową, mormyszką lub blaszką podlodową).
9. Podczas wędkowania mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb PZW w tym m.in. przepisy określające długość wędki, stosowane
przynęty, średnice otworów oraz odległość pomiędzy otworami.
10. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza zawodnik – zawody na „żywej rybie”.
11. Otwory w lodzie można wykonywać tylko za pomocą wiertła ręcznego do lodu max.20cm średnicy.
12. Wiertła, które nie są używane, muszą być wkręcone w lód.
13. Zabrania się stosowania echosond i kamer podlodowych.
14. Podczas zawodów obowiązują 4 sygnały:
a. 1 sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po tym sygnale zawodnicy
wchodzą do swojego stanowiska i zajmują wybrane przez siebie miejsca do
wiercenia otworów.
b. 2 sygnał – początek zawodów, oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą
swobodnie przemieszczać się w swoich stanowiskach i wiercić nieograniczoną liczbę
otworów.
c. 3 sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.
d. 4 sygnał oznacza koniec zawodów, po tym sygnale nie zalicza się ryb wyjętych
z wody
15. Po zakończeniu każdej tury zawodów zawodnik udaje się na stanowisko
sędziowskie celem zważenia złowionych ryb. Wszystkie ryby po zważeniu muszą
zostać wypuszczone.
PUNKTACJA
Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub
trzymanych w wodzie, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 50% punktów
wagowych z ilości punktów uzyskanych.
Wymiary ryb zgodnie R.A.P.R.
– okoń do 15, wzdręga do 15, jazgarz, karaś, płoć bez wymiaru
HARMONOGRAM
8.00 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
8.30 – ROZPOCZĘCIE I TURY ZAWODÓW
10.30 – ZAKOŃCZENIE I TURY ZAWODÓW GODZ. 10.30
10.35 – 1120 – WAŻENIE RYB, LOSOWANIE DO II TURY
11.30 – ROZPOCZĘCIE II TURY ZAWODÓW
13.30 – ZAKOŃCZENIE II TURY ZAWODÓW
13.40-14.10 – PODSUMOWANIE, WAŻENIE RYB, WRĘCZENIE NAGRÓD

Towarzyskie zawody spławikowe – „otwarcie sezonu” II Grand Prix Koła
Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym
zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany
Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10 metrów.
Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a
po zważeniu ponownie wracają do wody.
Do połowu nie zalicza się rybę, która:
– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą,
tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.
Pierwszy sygnał: 10 minut przed rozpoczęciem zawodów zezwala na nęcenie.
Drugi sygnał: wolno łowić
Trzeci sygnał: do końca zawodów pozostało 5 minut
Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej
ryby wyjętej z wody.
Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku sędziowskim po zakończeniu zawodów.
HARMONOGRAM
6.45 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
8.00 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.55 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA ZAWODÓW
12.00 – 4 SYGNAŁ, KONIEC ZAWODÓW
12.10 – 12.40 – PODSUMOWANIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Spiningowe Mistrzostwa Koła
REGULAMIN ZAWODÓW
1. Zawody są organizowane bez podziału na kategorię w klasyfikacji
indywidualnej.
2. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać
warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania
się używania osęki.
3. Obowiązują następujące sygnały:
 Pierwszy sygnał – oznacza zezwolenie wejścia na
stanowiska
 Drugi sygnał – rozpoczęcie tury zawodów
 Trzeci sygnał – zakończenie tury /zawodów/
4. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące
gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień,
łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum,
szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem głowy
nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy
skrzelowe.
5. Obowiązuje następująca punktacja:
a. głowacica i sum:
– za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:
– za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c. boleń i brzana:
– za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany:
– za wymiar określony przez regulamin 300 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
e. jaź i kleń:
– za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
f. okoń:
– za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.
Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w
Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary,
poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji.
– głowacica, sum – 70 cm
– łosoś, troć, troć jeziorowa – 50 cm
– szczupak, sandacz – 50 cm
– boleń, brzana – 40 cm
– lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany – 30 cm
– jaź, kleń – 25 cm
– okoń – 18 cm
Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji.
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do
najbliższego pełnego centymetra.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
HARMONOGRAM
7.00 – ZBIÓRKA
7.15 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
10.15 – KONIEC ZAWODÓW
10.30-11.00 – PODSUMOWANIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Spławikowe Mistrzostwa Koła III Grand Prix
1. Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym
zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany
2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10m.
3. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
4. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
5. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a
po zważeniu ponownie wracają do wody.
6. Do połowu nie zalicza się rybę, która:
– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
7. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
8. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą,
tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.
9. Pierwszy sygnał: 10 minut przed rozpoczęciem zawodów /tury/ zezwala na
nęcenie. Drugi sygnał: wolno łowić. Trzeci sygnał: do końca zawodów /tury/
pozostało 5 minut. Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie
zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
10. Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku sędziowskim po zakończeniu
zawodów.
HARMONOGRAM
6.00 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.20 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
7.30 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE I TURY ZAWODÓW
10.25 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA I TURY ZAWODÓW
10.30 – 4 SYGNAŁ, KONIEC I TURY ZAWODÓW ZAWODÓW
10.40 – 11.50 – WAŻENIE RYB, LOSOWANIE DO II TURY
12.00 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
12.10 –2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE II TURY ZAWODÓW
15.05 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA II TURY ZAWODÓW
15.30 – 4 SYGNAŁ, KONIEC II TURY ZAWODÓW
15.40.-16.10 PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD

Mistrzostwa Koła metoda feeder IV Grand Prix Koła
1. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach z
jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.
2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 15m. Czas trwania
zawodów 2,5 godziny jedna tura.
3. Każdy wędkarz w czasie zawodów powinien posiadać wędzisko o maksymalnej
długości 4,50 metra, kołowrotek, żyłkę, koszyk zanętowy – średnica 5cm i długości
max 7cm umieszczony przelotowo na żyłce głównej za pomocą krętlika zastopowany
stoperem oraz haczyk o rozmiarze 7mm (rozm. 10). Odległość dolnej krawędzi
koszyka zanętowego do grotu haczyka wynosi minimum 50cm
4. Sygnalizatorem brań jest szczytówka.
5. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
6. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
7. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
8. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a
po zważeniu ponownie wracają do wody.
9. Do połowu nie zalicza się rybę, która:
– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
10. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
11. Limit zanęty 12 litrów na jedną turę, przynęty 2,5 litra w tym 1 litr ochotki.
12. Forma nęcenia tylko przy użyciu koszyczka zanętowego – bez zamocowanego
przyponu z haczykiem. Donęcanie zanętą lekką.
13. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą,
tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.
14. Pierwszy sygnał: 10 minut przed rozpoczęciem zawodów /tury/ zezwala na
nęcenie.
Drugi sygnał: wolno łowić
Trzeci sygnał: do końca zawodów /tury/ pozostało 5 minut
Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby
wyjętej z wody.
Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku sędziowskim po zakończeniu zawodów.
HARMONOGRAM
6.00 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.20 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
7.30 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE I TURY ZAWODÓW
9.55 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA I TURY ZAWODÓW
10.00 – 4 SYGNAŁ, KONIEC I TURY ZAWODÓW ZAWODÓW
10.00 – 10.50 – WAŻENIE RYB, LOSOWANIE DO II TURY
11.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
12.00 –2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE II TURY ZAWODÓW
14.25 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA II TURY ZAWODÓW
14.30 – 4 SYGNAŁ, KONIEC II TURY ZAWODÓW
14.30.-15.00 PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD

Towarzyskie zawody nocne metodą dowolną
1. Zawody spławikowo-gruntowe nocne trwają od soboty wieczorem do niedzieli
rano (godziny ustalone przez organizatora).
2. Przed zawodami może być pobrane wpisowe od zawodników w wysokości
wcześniej ustalonej przez zarząd.
3. Zawody nocne nie są zaliczane do GP Koła.
4. Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN
5. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
6. Wędkowanie na dwie wędki.
7. Obowiązuje oświetlenie stanowiska.
8. Zawodnik może mieć dowolną ilość wędek na stanowisku.
9. Wędkowanie wyłącznie metodą spławikowo-gruntową.
10. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik losuje kolejność wejścia na
stanowisko.
11. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
12. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
13. Za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie
ryb od innych zawodników) zawodnik jest zdyskwalifikowany
HARMONOGRAM
17.00 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
17.30 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
5.55 –5 MINUT DO KOŃCA ZAWODÓW
6.00 –KONIEC ZAWODÓW
6.10-6.40 – WAŻENIE RYB, WRĘCZENIE NAGRÓD

Towarzyskie zawody o „Puchar sklepów Jerzego i Wojciecha Kosterów”
1. Zawody spławikowo-gruntowe odbywają się zgodnie z RAPR.
3. Zawody nie są zaliczane do GP Koła.
4. Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN.
5. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
6. Wędkowanie na jedną wędkę.
8. Zawodnik może mieć dowolną ilość wędek na stanowisku.
9. Wędkowanie wyłącznie metodą spławikowo-gruntową.
11. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
12. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
13. Za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie
ryb od innych zawodników) zawodnik jest zdyskwalifikowany
HARMONOGRAM
6.45 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
8.00 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.55 –3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA ZAWODÓW
12.00 –4 SYGNAŁ, KONIEC ZAWODÓW
12.10 – 12.40 – WAŻENIE RYB, WRĘCZENIE NAGRÓD

Towarzyskie zawody metodą dowolną –Finał Grand Prix Koła
1. Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym
zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany
2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10 metrów.
3. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
4. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
5. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a
po zważeniu ponownie wracają do wody.
6. Do połowu nie zalicza się rybę, która:
– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
7. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
8. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą,
tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.
9. Pierwszy sygnał: 10 minut przed rozpoczęciem zawodów zezwala na nęcenie.
Drugi sygnał: wolno łowić. Trzeci sygnał: do końca zawodów pozostało 5 minut.
Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby
wyjętej z wody.
10. Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku sędziowskim po zakończeniu
zawodów.
HARMONOGRAM
6.45 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
8.00 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.55 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA ZAWODÓW
12.00 – 4 SYGNAŁ, KONIEC ZAWODÓW
12.10 – 12.40 – PODSUMOWANIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Towarzyskie zawody  „Memoriał im Henryka Kuzy”
1. Zawody spławikowo-gruntowe odbywają się zgodnie z RAPR.
3. Zawody nie są zaliczane do GP Koła.
4. Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN.
5. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
6. Wędkowanie na jedną wędkę.
8. Zawodnik może mieć dowolną ilość wędek na stanowisku.
9. Wędkowanie wyłącznie metodą spławikowo-gruntową.
11. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
12. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
13. Za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie
ryb od innych zawodników) zawodnik jest zdyskwalifikowany
HARMONOGRAM
6.45 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE
7.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ
8.00 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.55 –3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA ZAWODÓW
12.00 –4 SYGNAŁ, KONIEC ZAWODÓW
12.10 – 12.40 – WAŻENIE RYB, WRĘCZENIE NAGRÓD