Kronika Koła

Bodźcem do napisania kroniki była „Krótka historia Koła z okazji 55-lecia istnienia tego Koła” spisana i zakończona w styczniu 2005 roku przez mgr Henryka Kuzę wybitnego działacza wędkarskiego.
Z uwagi na to, że historia naszego Koła rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych, nie jest możliwe odtworzenie szczegółów początków działalności naszego Koła. Mało jest dostępnych źródeł, z których można zdobyć informację na temat Koła.
Z „Krótkiej historii Koła z okazji 55-lecia istnienia koła” wynika, że w 1980 roku został powołany Zespół Kronikarski, z którego tylko kol. Szczepan Kosmala spisał na 78-miu stronach działalność Koła do roku 1969. Śmierć przerwała jego pracę nad Kroniką. Niestety nie udało się dotrzeć do rękopisów kroniki Koła.
Wobec powyższego postanowiłem przeanalizować materiały dostępne w siedzibie Koła oraz informacje, które udało się pozyskać od kolegów wędkarzy a w szczególności: Jacka Kuzy, Andrzeja Kucięby, Grzegorza Walczaka, Krzysztofa Sarneckiego, Cezarego Syrkiewicza oraz innych wędkarzy.
W kronice umieszczone zostały istotne informacje z działalności organizacyjnej koła, sprawy sportowe, sprawy gospodarcze, działalność sekcji Szaniec i Stopnica, indeksy funkcji osób w Zarządzie Koła, indeksy odznaczeń, medali oraz wyróżnień.
Kronika będzie prowadzona na bieżąco i zostanie umieszczona na stronie internetowej Koła.

Kronika Koła 2000-2010

Kronika Koła 2011-2015

Kronika Koła 2016-2017