Spławikowe Mistrzostwa Koła

Zarząd Koła PZW Busko-Zdrój zaprasza na Spławikowe Mistrzostwa Koła.
Zawody odbędą się dnia 6 maja 2018 roku.
Zbiórka zawodników o godz. 6.00.

Zawody odbędą się w dwóch turach 3 godzinnych.
Młodzież do lat 18 obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego (rodzica).

  1. Połów na jedną wędkę trzymaną w ręku lub na podpórce z jednoczesnym

zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku

dowolną ilość wędek do wymiany

  1. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10m.
  2. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej

konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

  1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu

ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.

  1. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a

po zważeniu ponownie wracają do wody.

  1. Do połowu nie zalicza się rybę, która:

– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,

– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej

podebrana podbierakiem lub ręką.

  1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
  2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą,

tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

  1. Pierwszy sygnał: 10 minut przed rozpoczęciem zawodów /tury/ zezwala na

nęcenie. Drugi sygnał: wolno łowić. Trzeci sygnał: do końca zawodów /tury/

pozostało 5 minut. Czwarty sygnał: zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie

zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

  1. Ważenie ryb odbywa się przy stanowisku sędziowskim po zakończeniu

zawodów.

HARMONOGRAM

6.00 – ZBIÓRKA, LOSOWANIE

7.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ

8.00 – 2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE I TURY ZAWODÓW

10.55 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA I TURY ZAWODÓW

11.00 – 4 SYGNAŁ, KONIEC I TURY ZAWODÓW

 

11.10 – 11.30 – WAŻENIE RYB, LOSOWANIE DO II TURY

12.50 – 1 SYGNAŁ, WOLNO NĘCIĆ

13.00 –2 SYGNAŁ, ROZPOCZĘCIE II TURY ZAWODÓW

15.55 – 3 SYGNAŁ, 5 MINUT DO KOŃCA II TURY ZAWODÓW

16.00 – 4 SYGNAŁ, KONIEC II TURY ZAWODÓW

16.10.-16.40 PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD