Składki na 2020

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2020

W OKRĘGU PZW KIELCE

Lp. RODZAJ SKŁADKI                          KWOTA  ZŁ.
 I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA
1. podstawowa   100,-
2. ulgowa   50,-
– młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
– członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
-mężczyźni od 65 roku życia – (w ciągu całego całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
-kobiety od 60 roku życia – (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.
– uczestnik do lat 16  22,-
– członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 II. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie pełna (górska)
1. podstawowa 130,-
2. ulgowa  65,-
3. uczestnika – do lat 16

4.ulgowa w ramach porozumienia międzyokręgowa

30,-

80,-

 III. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna z łodzi)
1. podstawowa 115,-
2. ulgowa 60,-
3. uczestnika – do lat 16 29,-
 IV. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna z brzegu)
1. podstawowa 100,-
2. ulgowa   58,-
3. uczestnika – do lat 16   26,-
 V. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca
– dopłata na wody górskie  30,-
– dopłata na środki pływające  15,-
VI. WPISOWE
– członka zwyczajnego   25,-
– uczestnika – do lat 16   12,-
 VII.  Legitymacja członkowska     5,-
 VIII.  Legitymacja uczestnika bezpłatna
  IX. SKŁADKA OKRESOWA                   Członek PZW                               Niezrzeszony
                                                    Pełna        Niepełna                         Pełna        Niepełna
– 1 dniowa                                     40,-           30,-                               65,-           50,-
– 3 dniowa                                     60,-           45,-                               105,-           70,-
– 7 dniowa                                     95,-           80,-                             140,-           100,-
– roczna                                                                                             350,-         270,-

1.Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska 130,-, 65,-, 30,-,80,-na porozumienia) upoważnia do wędkowania na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających, nizinnych z brzegu.

 1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (115,-, 60,-, 29,-)upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu.
 1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (100,-, 58,- 26,-)upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych  z brzegu. Wnoszący  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2020 r. Druk  zezwolenia  połowu ryb jest bezpłatny.
 1. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają: odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ( w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek).
 1. Składkę członkowską i na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu.
 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 1. Młodzież do lat 16, wstępująca do PZW po raz pierwszy opłaca tylko składkę członkowską wysokości 22,- zł., jest natomiast zwolniona z opłaty wpisowego, składkina ochronę i zagospodarowanie wód oraz otrzymuje bezpłatnie legitymację i zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.
 1.   Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami (wszyscy) zwolnieni  są ze składki  na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.
 1.  Członkowie Honorowi (wszyscy) zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę
  i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego otrzymują zezwolenie i rejestr.
 1. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy zwrócić się do skarbnika Koła i uzupełnić uprzednio otrzymane zezwolenie.
 2. Ulgami nie są objęte składki okresowe.
 3. Składki okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.
 4. Składki okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych, ze środków pływają oraz brzegu.
 5. Składki okresowe wnoszone są  wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji e-Okoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce/ lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW  Kielce pzw.org.pl/kielce/
  rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia.

Uchwała nr 38 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 28.10.2019 r.

Obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.