Składki na 2018

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2018 r. W OKRĘGU PZW KIELCE
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
podstawowa –86zł
ulgowa  –43zł
– młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
– członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
– mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,
– kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia.
uczestnik do lat 16 –22zł
członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami –22zł

Wpisowe
– członka zwyczajnego PZW – 25zł
– członka uczestnika PZW – 12zł
Legitymacja członkowska  –5zł

SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód
– podstawowa – 100zł
– ulgowa – 58zł
– młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
– członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
– mężczyźni od 65 roku życia,( w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.
– kobiety od 60 roku życia, ( w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
– uczestnika do lat 16 – 26zł

SKŁADKI OKRESOWE
– dla członka PZW – 1-dniowa – 20zł
3-dniowa – 40zł
1-dniowa – 35zł
3-dniowa – 75zł
Składka okręgowa roczna upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.

Sładka członkowska roczna na ochronę i zagospodarowanie wód upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje zezwolenie na amatorski połów ryb opatrzone hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2018 r. Druk jest bezpłatny.

Składkę członkowską oraz członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.

Honorowi członkowie PZW zgodnie § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze składki członkowskiej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłaty składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód, opłacają tylko składkę członkowską ulgową.

Ulgami nie są objęte składki okresowe.

Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji e-Okoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaty dokonanej na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania Karty Wędkarskiej, wypełnionego druku „Zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką” pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia.

Członek zrzeszony- opłacił składkę członkowską w bieżącym roku.

Członek niezrzeszony- brak opłaty składki członkowskiej w bieżacym roku- lecz musi posiadać kartę wędkarską.

Uchwała Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn. 20.11.2017 r. obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.