Regulamin Zawodów Grand-Prix Okręgu Kieleckiego

  1. Zawody spławikowe z cyklu „Grand-Prix” mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników w tej dyscyplinie w danym roku.
  2. Do punktacji „Grand-Prix” w danym roku kalendarzowym zaliczane są Zawody Otwarte Odległościowe organizowane przez Zarząd Okręgu i spławikowe organizowane przez Koła lub Kluby wytypowane przez Kapitanat Sportowy Okręgu.
  3. Zawody, organizowane przez wytypowane koła, odbywają się na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. kosztów obsługi sędziowskiej, zakupu pucharów, dyplomów itp.
  4. Organizator zawodów zobowiązany jest:

−   Przeprowadzić zawody w jednej 4 – godzinnej turze i dwóch lub trzech sektorach,

−   Powiadomić wszystkie koła i kluby Okręgu na 30 dni przed organizacją o terminie i miejscu zawodów,

−   Przeprowadzić zawody na żywej rybie,

−   Udostępnić łowisko do przeprowadzenia treningu przed dniem zawodów,

−   Zapewnić własną obsadę sędziowską w porozumieniu z wytypowanym przez Kapitanat Sportowy Zarządu Okręgu sędzią głównym zawodów,

−   Przeprowadzić losowanie sektorów i stanowisk wg kolejności na liście startowej od nrumeru 1.

  1. W zawodach startują członkowie kół reprezentujący koło oraz członkowie klubów reprezentujący kluby.
  2. Punktacja Grand-Prix: 1 pkt.-za I m-ce + 1 pkt. za każde następne miejsce w każdym sektorze.

Zawodnik nie biorący udziału w zawodach do klasyfikacji ogólnej  otrzymuje ilość punktów odpowiadającą ostatniemu miejscu w najliczniejszym sektorze zawodów w których nie brał udziału + 1 pkt.

  1. Do klasyfikacji ogólnej zalicza się wyniki z wszystkich zawodów Grand Prix.

W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji decyduje waga ryb złowionych przez zawodnika we wszystkich zawodach.

  1. Trzej pierwsi zawodnicy w punktacji Grand-Prix w danym roku kalendarzowym otrzymują puchary Zarządu Okręgu, a pierwszych sześciu dyplomy.
  2. Przed przystąpieniem do losowania każdorazowo uczestnicy zawodów winni być zapoznani z niniejszym regulaminem, który jest integralną częścią działalności sportowej kół Zarządu Okręgu.
  3. Pozostałe warunki i wymogi zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.