Ograniczenia na wodach okręgu w 2020

OGRANICZENIA NA WODACH OKRĘGU PZW KIELCE
Uchwała Nr 32
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2020 r.

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w
Kielcach.
2. Zakaz wędkowania za środków pływających i stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu
pływającego służącego do nęcenia ryb na zbiornikach do 15 ha, z wyłączeniem zbiornika ZUK Stąporków.
3. Zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 ha
w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
4. Zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg
PZW w Kielcach.
5. Zakaz stosowania zanęt na zbiornikach wodnych w Brodach i Wiórach.
6. Zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po
zachodzie słońca) na wszystkich zbiornikach wodnych użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach .
7. Zakaz używania środków pływających w celach rekreacyjnych z dopuszczeniem używania środków
pływających o napędzie elektrycznym lub wiosłowym na zbiorniku Podkowa w miejscowości Gacki
służących do połowu ryb w części będącej własnością Okręgu PZW w Kielcach.
8. Zakaz połowu ryb z wysp na wszystkich zbiornikach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach.
9. Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki Czarna Nida.
10. Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Rejów po obu stronach zbiornika na odcinku od
linii wysokiego napięcia do drugiej kładki na rzece Kamionka (tarlisko ryb).
11. Zakaz połowu ryb na odcinkach wzdłuż stawów hodowlanych na rzece Mierzawa
w miejscowości Krzelów oraz rzece Nidzica w miejscowości Słupów (obręby hodowlane).
12. Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
a/ wymiar ochronny:
– karp do 35cm i od 70 cm
– pstrąg potokowy do 30 cm ( na rzece Mierzawa do 35 cm)
– okoń do 20 cm
– szczupak do 50 cm i od 90 cm
– sandacz do 50 cm i od 80 cm
– lin do 30 cm
b/ okres ochronny:
– pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia.
c/ limit dobowy:
– pstrąg potokowy i lipień 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień) na wodach górskich.
– leszcz 10 szt. na dobę.
13. Na rzece Mierzawa wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
– obowiązuje używanie podbieraka oraz haczyków i kotwiczek bezzadziorowych ( na odcinku
„Złów i Wypuść” ),
– zakaz zabierania lipieni złowionych w rzece Mierzawa.
– obowiązuje zakaz brodzenia na wyznaczonych tarliskach.
14. Ryby objęte limitem wpisujemy do rejestru po ich złowieniu.
15. Lokalnie – w sytuacjach szczególnych, za zgodą Zarządu Okręgu, obowiązują okresowe ograniczenia, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują tablice usytuowane na tych łowiskach.
Uchwała obowiązuje od 01.01.2020 r