Porozumienia 2019

1. POROZUMIENIE – OKRĘG BIAŁA PODLASKA

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach upoważnia do wędkowania na wodach wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką, na którego wodach odbywa się połów. Porozumienie nie dotyczy zbiorników licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Białej Podlaskiej

2. POROZUMIENIE – OKRĘG BIAŁYSTOK

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach upoważnia do wędkowania na wodach wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką, na którego wodach odbywa się połów.  Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej  Okręgu w Białymstoku.

3. POROZUMIENIE – OKRĘG BIELSKO BIAŁA

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie Okręgu PZW w Kielcach po wniesieniu w Okręgu PZW Bielsko Biała ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód 100,-zł. upoważniającej do wędkowania na wodach nizinnych i górskich Okręgu w Bielsku Białej, natomiast wędkarze Okręgu PZW w Bielsku Białej po wniesieniu składki 60,-zł w Okręgu PZW w Kielcach nabywają prawa do wędkowania na wodach nizinnych i górskich  wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021.Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Bielsku Białej.

4. POROZUMIENIE – OKRĘG CHEŁM

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręg w Chełmie.

5. POROZUMIENIE – OKRĘG CZĘSTOCHOWA

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie Okręgu PZW w Kielcach po wniesieniu w Okręgu PZW w Częstochowie ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód 72,-zł. upoważniającej do wędkowania na wodach nizinnych, 82,-zł. upoważniającej do wędkowania na wodach nizinnych i górskich Okręgu w Częstochowie, wędkarze Okręgu PZW w Częstochowie po wniesieniu składki 60,-zł w Okregu PZW w Kielcach nabywają prawa do wędkowania na wodach nizinnych i górskich  wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Częstochowie.

6. POROZUMIENIE – OKRĘG LUBLIN

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej. Okręg w Lublinie.

7. POROZUMIENIE – OKRĘG TARNOBRZEG

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie Okręgu w Kielcach po wniesieniu składki uzupełniającej w wysokości 125,- zł nabywają prawa do wędkowania na tzw. “zbiornikach wydzielonych”. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Tarnobrzegu.

8. POROZUMIENIE – OKRĘG PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Wędkarze po wniesieniu składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia w umawiających się Okręgach  składki ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód uprawniającą do wędkowania na wodach wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Wyłączone z opłat dla wędkarzy Okręgu kieleckiego są zbiorniki: Górny Młyn, Stary Młyn, Browary, Stara Kuźnica, Drutarnia, Szbelnia, Piła oraz rzeka Drzewiczka na odcinku od żródeł do mostu drogowego w miejscowości Ruda Białaczewska. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie Okręgu kieleckiego wnoszą składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu piotrkowskim w wysokości 69,- zł. a wędkarze Okregu piotrkowskiego 60,- zł.  Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Piotrkowie Trybunalskim.

9. POROZUMIENIE – OKRĘG TARNÓW

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie Okręgu kieleckiego wnoszą składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 86,- zł, członkowie Okręgu tarnowskiego 60,- zł. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Tarnowie.

10. POROZUMIENIE – OKRĘG RADOM

Wędkarze opłacający składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu mają prawo wykupienia składki ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód zawierających porozumienie Okręgów, upoważniającej do wędkowania na wodach wyszczególnionych z zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką . Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Radomiu.

11. POROZUMIENIE – OKRĘG LEGNICA

Wędkarze opłacający składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu mają prawo wykupienia składki ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód zawierających porozumienie Okręgów, upoważniającej do wędkowania na wodach wyszczególnionych z zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Legnicy.

12. POROZUMIENIE – OKRĘG WAŁBRZYCH

Wędkarze opłacający składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu mają prawo wykupienia składki ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód zawierających porozumienie Okręgów, upoważniającej do wędkowania na wodach wyszczególnionych z zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Wałbrzychu.

13. POROZUMIENIE – OKRĘG WROCŁAW

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo wykupić składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód, uprawniającą do połou ryb w umawiających się Okręgach. Składka ulgowa w Okręgu PZW we Wrocławiu wynosi 100,- zł, w Okręgu PZW w Kielcach 60,- zł. Członkowie Okręgu PZW w Kielcach odznaczeni złotą odznaką z wieńcami wnoszą składkę w Okręgu we Wrocławu 30,- zł, natomiast członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu odznaczeni złotą odznaką z wieńcami wnoszą składkę w Okręgu PZW w Kielcach 22,- zł. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręgu we Wrocławiu.

14. POROZUMIENIE – OKRĘG KALISZ

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo wykupić składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód, uprawniającą do połou ryb w umawiających się Okręgach. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021, więcej informacji na stronie internetowej Okręg w Kaliszu.

15. POROZUMIENIE – OKRĘG JELENIA GÓRA

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo wykupić składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 58,-zł. członkowie Okręgu w Jeleniej Górze, 67,-zł. członkowie Okręgu w Kielcach, uprawniającą do połou ryb w umawiających się Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej Okręg Jelenia Góra

16. POROZUMIENIE – OKRĘG SIEDLCE

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu Siedlce

17. POROZUMIENIE – OKRĘG SKIERNIEWICE

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo wykupić składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód  zawierających porozumienie Okręgów, upoważniającą do wędkowania na wodach wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Skierniewicach

18. POROZUMIENIE – OKRĘG ELBLĄG

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo łowić na bez dodatkowych opłat na wodach umawiających się okręgów. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. Porozumienie zawarte na okres 2018-2021. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Elblągu.

19. POROZUMIENIE CIECHANÓW

Wędkarze opłacając składkę członkowską oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo łowić na wodach nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką umawiających się okręgów. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i licencyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Ciechanowie.

UWAGA : Kwota wykupienia składek w/g zawartych porozumień dotyczy składek ulgowych  o wysokości ustalonej przez okręg i konieczności posiadania wklejonych w legitymacji członkowskiej znaków danego okręgu, na terenie którego ma odbywać się wędkowanie. ( np: wędkarz okręgu kieleckiego chcący łowić ryby na terenie okręgu tarnowskiego musi oprócz składek w okręgu kieleckim wykupić ulgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód okręgu tarnowskiego). Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami (z wyłączeniem Okręgu we Wrocławiu) oraz Członkowie Honorowi mogą bez dodatkowych opłat łowić ryby na wodach zawierających porozumienie Okręgach. Wymagane jest posiadanie w każdym z Okręgów zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz rejestru połowu i jego wypełnienie.