WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA – 12.11.2023

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 12 listopada 2023r w siedzibie koła w Busku-Zdroju, ulica Boczna 6a.

Początek zebrania godz. 9.00 – I termin

godz. 9.30 – II termin.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 12.11.2023r.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2023 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”.

8. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień nagród oraz dyplomów.

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023r

12. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023

14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023

15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Zgromadzeniu Koła.

16. Projekt Planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 r.

17. Projekt Planu działania Komisji Rewizyjnej na 2024 r

18. Wystąpienie zaproszonych gości.

19. Dyskusja.

20. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023

21. Zatwierdzenie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023

22. Zatwierdzenie sprawozdania z Sądu Koleżeńskiego za 01.10-31.12.2022 oraz 1.01.-30.09.2023

23. Podjęcie uchwał w sprawie:

– planu pracy i preliminarza finansowego na 2024r.

– planu pracy Komisji rewizyjnej na 2024r

27. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.

28. Wolne wnioski.

29. Zakończenie obrad.

Uczestnictwo w zebraniu jest obowiązkowe.