Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju – 13.11.2022

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 13 listopada 2022r. w budynku siedziby koła przy ulicy Bocznej 6a.

Początek zebrania godz. 9.00 – I termin

godz. 9.30 – II termin.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 13.11.2022r.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2022 oraz ogłoszenie konkursu na „Największą rybę”.

8. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień nagród oraz dyplomów.

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do

podejmowania uchwał.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za 2022r

12. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za 2022r.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2022r

14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2022r

15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim

Zgromadzeniu Koła.

16. Projekt Planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 r.

17. Projekt Planu działania Komisji Rewizyjnej na 2023 r

18. Wystąpienie zaproszonych gości.

19. Dyskusja.

20. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 2022 r.

21. Zatwierdzenie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za 2022r.

22. Zatwierdzenie sprawozdania z Sądu Koleżeńskiego za 2022r.

23. Podjęcie uchwał w sprawie:

– planu pracy i preliminarza finansowego na 2023r.

– planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023r

27. Losowanie dla obecnych uczestników zebrania atrakcyjnych nagród.

28. Wolne wnioski.

29. Zakończenie obrad.

Uczestnictwo w zebraniu jest obowiązkowe.