Gruntowe Mistrzostwa Koła

W dniu 16 czerwca na zbiorniku w Radzanowie odbędą się Gruntowe Mistrzostwa Koła.
Zawody w dwóch turach!!!!
Zbiórka godz. 6.00

CZYTAĆ DOKŁADNIE W RAZIE CZEGO PYTAĆ :
Zawody zgodnie z poniższym regulaminem:
1. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.
2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej minimum 10m.
3. Każdy wędkarz w czasie zawodów powinien posiadać wędzisko o maksymalnej długości 4,50 metra, kołowrotek, żyłkę, koszyk zanętowy – średnica 5cm i długości max 7cm umieszczony przelotowo na żyłce głównej za pomocą krętlika zastopowany stoperem. Sygnalizatorem brań jest szczytówka.
4. Dopuszcza się połów na „metodę”.
5. Zabrania się używania echosond, sonarów, markerów oraz łódek zanętowych.
5. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
6. Forma nęcenia tylko przy użyciu koszyczka zanętowego lub rakiety zanętowej – bez zamocowanego przyponu z haczykiem. Donęcanie zanętą lekką.

PRZEBIEG ZAWODÓW
Czas trwania tury zawodów wynosi: 3 do 5 godzin.
Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: niż ½ czasu trwania tury. 
Obowiązują następujące sygnały:
PIERWSZY SYGNAŁ – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez zamocowanego przyponu z haczykiem) lub rakiety zanętowej.
DRUGI SYGNAŁ – oznacza rozpoczęcie zawodów – po tym sygnale zawodnik
rozpoczyna łowienie;
TRZECI SYGNAŁ – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
CZWARTY SYGNAŁ – oznacza zakończenie zawodów – po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW
Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych
równą średniemu miejscu, które by zajęli:
 przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;
 przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).
Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą
średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze:
 przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy;
 przykład nr 2: 23 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty
sektorowe od 1 do 6 i 17 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+23):2=15 punktów sektorowych każdy;

Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika we wszystkich turach.
Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie wyższa liczba punktów w jednej z dwóch tur zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. 
ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS BURZY
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.
I. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
II. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.
Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
 drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;
 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala
na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji Sędziego).