Zarybienie zbiornik Wolica

Zarybienia 2018
Zbiornik WOLICA w gminie Stopnica
Karp kroczek   506 kg
Amur kroczek  100 kg

Lin 50kg